ZAHTJEV ZA ODVOZ
GLOMAZNOG KOMUNALNOG OTPADA

(za građane koji žive u obiteljskim kućama)
Gradska četvrt/Mjesni odbor:
Ime i prezime podnositelja zahtjeva:
Kontakt telefon korisnika odvoza:
Šifra partnera:
(Šifra partnera je broj naveden na računu Inkasatora; npr: Šifra partnera: 0123321)
Adresa:
Željeni datum postavljanja kontejnera:
Napomena: Molimo predložite dva datuma, odnosno dva različita dana u tjednu. Subotom, nedjeljom i blagdanom ne postavljamo kontejnere.
E-mail korisnika odvoza:
Po zaprimljenom i popunjenom obrascu povratno će Vas kontaktirati djelatnik Čistoće d.o.o. Karlovac te izvijestiti o datumu odvoza glomaznog otpada.
VAŽNO! Građevinski otpad (šuta, crijep i sl.) - NIJE glomazni otpad, te se njegov odvoz naplaćuje po cijenama iz važećeg Cjenika. Također, glomazni otpad NIJE otpad od orezivanja stabala, (npr. voćki, čempresa, živice i sl.) i kao takvog ne smijemo ga zaprimati na Odlagalište. Više o tome što spada u glomazni otpad pročitajte u našem edukativnom letku koji možete zatražiti od djelatnika Čistoće ili ga preuzeti s našeg web-a (www.cistocaka.hr)..
Molimo Vas da ispunite sva polja točnim podacima.
Napomena: Osobni podaci prikupljeni ovim obrascem koristit će se isključivo za interne potrebe Čistoća d.o.o. Karlovac i neće se prosljeđivati trećim osobama.
Korištenjem ovog obrasca suglasni ste s načinom korištenja podataka.