Zbog obustave rada u pojedinim djelatnostima po Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću podnosim
ZAHTJEV
za oslobađanje plaćanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za vrijeme trajanja obustave rada
Naziv pravne osobe/obrtnika:
E-mail podnositelja zahtjeva:
Vlasnik obrta:
Ime i prezime odgovorne osobe:
Sjedište pravne osobe/obrta:
Adresa poslovnog prostora:
OIB:
Šifra djelatnosti:
Šifra korisnika (na računu Inkasatora) ili model (na izlaznom računu Čistoće):
*Primjer modela na izlaznom računu Čistoće: xx xxxxxxxxx01234 xxxx
Djelatnost na koju se zahtjev odnosi: