A N K E T A
O   Z A D O V O L J S T V U   K U P A C A
Naš ste korisnik
Važnost Aspekti usluge Zadovoljstvo
A. Razumijevanje vaših potreba
B. Upravljanje hitnim zahtjevima
C. Točnost u ispunjavanju preuzetih obveza
D. Lakoća i efikasnost u komunikaciji (telefon, fax, e-mail, osobno…)
E. Raspoloživost i ljubaznost našeg osoblja u operativi
F. Raspoloživost i ljubaznost našeg osoblja u administraciji
G. Upravljanje reklamacijama i njihovo rješavanje
  Vaša ukupna ocjena
Koju od navedenih točaka (od A do G) moramo poboljšati:
Prijedlozi za poboljšanje:
Naziv korisnika (nije obavezno):